Landelijk keuzedeel Onderhoud van Sportvelden en Golfbanen voor mbo

E-learning preventiemedewerker en Facebookgroep veel bekeken
13 februari 2018
Eetbare insecten site krijgt lovende kritieken
14 maart 2018

Op 8 maart, de Dag van de Sportaccommodaties, hebben Branchevereniging VHG, Cumela Nederland, BSNC en NGAGolf het landelijk keuzedeel ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ gepresenteerd. AgriHolland werkt mee aan de e-learning.

Dit initiatief is ontwikkeld in samenwerking met de onderwijspartners AOC Oost, Wellant, Aeres MBO Barneveld en Helicon. De e-learning voor het keuzedeel wordt in samenwerking met AgriHolland ontwikkeld.

De vraag naar beginnend beroepsbeoefenaren met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud en beheer aan sportvelden en golfbanen neemt sterk toe. Mbo-studenten die zich in dit vakgebied willen verdiepen, kunnen binnenkort dit speciaal ontwikkelde keuzedeel volgen, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waar zij zitten. Ze leren via E-learning, praktijkdagen bij bedrijven, stages en stageopdrachten en leggen tot slot een branche-examen af.

Specifieke expertise Mbo-studenten kunnen zich sinds enkele jaren door middel van keuzedelen specialiseren in bepaalde onderwerpen. Voor scholen is het lastig om het onderwerp Onderhoud van Sportvelden en Golfbanen aan te bieden, omdat de aantallen leerlingen te klein zijn om volledige klassen te vormen en omdat zij de specifieke expertise missen. De brancheverenigingen hebben deze expertise wel in huis. Samen met de AOC’s menen ze met deze vernieuwende vorm van onderwijs een goede opleiding te bieden aan studenten met passie voor sport en golf.

Meer informatie en voorbeelden voor het laten ontwikkelen van e-learning of een leeromgeving voor uw bedrijf of organisatie:

Aleid van der Kolk of Harrie Kootstra
AgriHolland / AHA Leermiddelenbouwers
Telnr: 0317 – 467666

Comments are closed.

Loading...