Business unit Open teelten van Wageningen UR, Sevia, VegIMPACT, Ghanaveg
Klantvraag:

Wij ondersteunen boeren en tuinders in Indonesië, Tanzania en Ghana op het gebied van gewasbescherming, bemesting, rekenvaardigheid en plantopkweek. Hoe kunnen wij de effectiviteit van onze trainingen verhogen?

Oplossing:

Een e-learning die boeren en tuinders volgen als voorbereiding op de training en die zij na afloop als naslagwerk kunnen gebruiken. Elke e-learning start met een nulmeting, waarna de cursist enkel de onderdelen uitwerkt die hij nog onvoldoende beheerst. De afsluitende toets kan desgewenst een certificaat genereren. De e-learning bestaat uit video’s (op locatie opgenomen), animaties en opdrachten. We ontwikkelden de leermodules in de talen Swahili, Indonesisch en Engels en bieden ze zowel online als stand-alone aan.

Resultaat:

De bijeenkomsten worden effectiever benut omdat de cursisten de benodigde kennis al verworven hebben. Zo is er meer tijd voor het inoefenen van praktische vaardigheden op het land.