VHG branche-opleiding
Klantvraag:

We willen actualisering van het lesprogramma en een complete leeromgeving inclusief alle lesmodules voor de drie leerjaren van de VHG Brancheopleiding.

Oplossing:

Een leeromgeving ontwikkeld in Moodle, het hele proces begeleid van opstellen van leerdoelen en een goed lesprogramma. Inhoud verzameld en omgevormd tot aantrekkelijke lesmodules in de leeromgeving.

Resultaat:

De cursisten kunnen nu alles in de leeromgeving doen: het bestuderen van lessen, bekijken van instructiefilms, zichzelf trainen met oefentoetsen, de examens afleggen en de cijfers bekijken. Docenten zijn blij met de vermindering van administratieve handelingen en kunnen op de schoolpagina’s hun persoonlijke noot geven aan de inhoud.