Nederlandse ambassade in Polen

Klantvraag:

Wij willen middels een proeftraject een e-learning laten ontwikkelen op het gebied van bodem en bemesting voor Poolse boeren en Poolse agrarische scholen. Het lesmateriaal wordt in samenwerking ontwikkeld met drie agrarische universiteiten in Polen.

Oplossing:

AHA Leermiddelenbouwers bouwt, in samenwerking met medewerkers van de drie genoemde universiteiten, een e-learning over de bodem en bemesting. De e-learning is zowel in de Poolse taal als in de Engelse taal uit te voeren.

Resultaat:

De e-learning wordt nu  enthousiast ingezet door Poolse docenten op diverse agrarische scholen.