Stigas

Klantvraag:

Kunnen jullie een e-learning ontwikkelen voor preventiemedewerkers op agrarische bedrijven.

Oplossing:

Een e-learning en informatiepagina voor preventiemedewerkers. De e-learning wordt afgesloten met een toets, waarbij preventiemedewerkers een certificaat kunnen halen.

Resultaat:

Een gebruiksvriendelijke e-learning met aantrekkelijk leermateriaal waarin preventiemedewerkers zichzelf kunnen bijscholen. De e-learning en toets zijn al door bijna 800 agrarische en groene bedrijven gebruikt.