E-learning Vogelmijt nu beschikbaar

Ontwikkeling e-learning Techniek en Onderhoud van start
10 oktober 2019
Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust werken
22 oktober 2019

Als onderdeel van het IPM Project Vogelmijt is er een e-learning training ontwikkeld voor pluimveehouders, erfbetreders, docenten en studenten pluimvee. De e-learning is toegankelijk via AgriHolland Academy.

De e-learning training is ontwikkeld door Poultry Expertise Centre in samenwerking met Bionext en WUR. De training heeft als doel de kennis over vogelmijt en de aanpak van vogelmijt via integraal pest management (IPM) te vergroten en handvatten te geven om de opgedane kennis te delen.

De e-learning is toegankelijk via AgriHolland Academy.

Integraal Pest Management (IPM) is een methode om een vogelmijtbesmetting gestructureerd aan te pakken. Deze methode is afkomstig uit de tuinbouwsector. Door het uitvoeren van de acht stappen is het mogelijk om plagen zoals vogelmijt te voorkomen en te beheersen, waarbij pesticiden alleen gebruikt worden als andere mogelijkheden onvoldoende resultaat geven. Door deze aanpak vermindert de kans dat de vogelmijten resistent worden voor een bepaald middel. Naast een positief effect op de ontwikkeling van resistentie zorgt het volgen van de IPM stappen voor duurzaamheid voor dier, mens en milieu.

Comments are closed.

Loading...