Een goede start in 2018

Gebruik lesmateriaal Bodem, Bemesting en Teelt voor GGI
19 december 2017
Toenemend aantal bedrijven werkt actief met Zuivelacademie
3 januari 2018


De beste wensen voor 2018! Diverse bedrijven starten 2018 goed met een professionele opleiding van hun medewerkers. AHA Leermiddelenbouwers / AgriHolland ontwikkelde voor hen een praktische e-learning.

Voor bedrijven in de zuivel, voedingsindustrie, loonwerk, tuinbouw, bloembollenteelt, paardensport, veevoeding en veehouderij ontwikkelde AHA Leermiddelenbouwers / AgriHolland aantrekkelijke leermodules die medewerkers zelfstandig kunnen doen.

Neem contact op met AHA Leermiddelenbouwersd voor meer informatie over de mogelijkheden voor het opzetten van bedrijfscursussen en onderwijsmodules! Vraag naar Harrie Kootstra of Aleid van der Kolk.
Telnr: 0317 – 467666
@: infoaha-leermiddelenbouwersnl

Comments are closed.

Loading...