Eerlijk mesttransport in beeld

Introductie Zuivelacademie 2.0 op gebruikersbijeenkomst
15 juni 2019
E-learning Houding en Communicatie beschikbaar
11 juli 2019

De meeste mesttransporteurs gaan zorgvuldig om met mest, maar een minderheid maakt fouten. Hoe hoort het en wat doe je tegen fraude? AgriHolland/AHA Leermiddelenbouwers ontwikkelt hiervoor een e-learning.

De e-learning wordt ontwikkeld op verzoek van de sectororganisaties LTO Nederland, POV, CUMELA Nederland, TLN en de Rabobank.

Mesttransporteurs, veehouders en afnemers van mest zijn er samen verantwoordelijk voor dat de afvoer van mest goed verloopt en er geen overmaat aan nitraat en fosfaat in de bodem terecht komt. Voor transport van mest zijn strenge regels en moet veel papierwerk bijgehouden worden om fraude te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers hun ‘stinkende best doen’ en eerlijk handelen. Een klein aantal ondernemers maakt fouten, bewust of onbewust.
Voor jongeren is het vaak onduidelijk wat van hen verwacht wordt. Ze missen het inzicht of de routine in de handelingen en de kans om fouten te maken is daarmee groot.  En ze moeten zich bewust worden dat je met sjoemelen of fraude uiteindelijk je eigen sector benadeeld. Daarom wordt er een e-learning opgezet over de mestketen, vooral gericht op de mbo-opleidingen.

In korte theorie en circa 30 filmpjes leggen ondernemers uit hoe de mestketen in elkaar zit en wat de regels zijn bij vervoer van mest. Hoe je kunt handelen wanneer je geconfronteerd wordt met fraude, zodat het milieu gespaard wordt en de sector niet steeds meer regels worden opgelegd. De nieuwe gedragscode KeurMest wordt uitgelegd. Hiermee wil de sector zorgen voor een eerlijke mestketen.

De kijker krijgt ook een aantal situaties voorgelegd en moet zelf oordelen: is dit oke of wijst het op sjoemelen?

Comments are closed.

Loading...