Goede praktijkdag Sport & Golf bij Van Wijlen

Meer aandacht voor Bodem en Bemesting
19 maart 2019
Filmen Veredeling van bloembollen
29 april 2019

De tweede praktijkdag van het keuzedeel ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ was een succes. Bij aannemersbedrijf Van Wijlen keken de mbo-studenten naar onderhoud van kunstgras. Ook over de bijbehorende e-learning waren ze positief.

Bij Van Wijlen hebben de studenten gekeken naar o.a. de dikte van de infill van het veld. Om beurten werd met de tractor en de schudeg de halfverharding losgemaakt en een dieptereiniging uitgevoerd. Daarna is de sleep aangekoppeld en de infill gesleept. De studenten waren actief, met een open houding.

Brancheorganisaties en onderwijsinstellingen hebben voor het eerst gezamenlijk een keuzedeel ontwikkeld. Studenten van verschillende onderwijsinstellingen volgen samen de praktijkdagen en doen dezelfde e-learning en toetsen. Na het afronden van het keuzedeel hebben de studenten de basiskennis voor greenkeeper of terreinmeester. De studenten krijgen 6 praktijkdagen bij bedrijven. Bedrijven in de sector hebben grote behoefte aan nieuwe medewerkers en werken van harte mee aan de praktijkdagen. De eerste twee dagen bleken prima aan te sluiten bij de theorie. En die theorie, in een interactieve e-learning met vóór elke praktijkdag een verplichte toets, werd ook positief gewaardeerd, niet te moeilijk en niet te makkelijk.

Het keuzedeel ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ is ontwikkeld als lesmateriaal voor het mbo, maar is ook beschikbaar voor medewerkers van bedrijven. Kijk op www.keuzedeelsportengolf.nl De aantrekkelijke e-learning voor het keuzedeel is ontwikkeld door AgriHolland / AHA Leermiddelenbouwers, met veel films, oefenvragen en toetsen.

Comments are closed.

Loading...