Houding en Communicatie in de groene sector

Filmen Veredeling van bloembollen
29 april 2019
Introductie Zuivelacademie 2.0 op gebruikersbijeenkomst
15 juni 2019

Hoe leer je studenten en jonge medewerkers beter communiceren met collega’s en klanten? Voor de nieuwe e-learning Houding en Communicatie worden interactieve films opgenomen waarin de student zelf kiest wat hij in die situatie zou zeggen en doen.

Uniek onderdeel van de e-learning is dat 6 situaties als interactieve film worden opgenomen, waarbij de student keuzes moet maken en wordt geconfronteerd met de gevolgen. Zo leert hij bewuster welke reactie zijn gedrag veroorzaakt bij anderen.

Doelgroepen zijn studenten mbo 2/3 en medewerkers van bedrijven in groen, grond en infra. De module omvat de belangrijkste kennis over Houding en Communicatie die relevant is voor de sector. De inhoud is heel beeldend; theorie wordt ondersteund door films van praktijksituaties en korte interactieve vragen met feedback. De module is zowel inzetbaar bij lessen Nederlands als bij vakgerichte lessen.

De e-learning en interactieve films worden gemaakt door AgriHolland team AHA leermiddelenbouwers in opdracht van de BTG Groen Grond Infra. In het nieuwe schooljaar 2019-2010 komt het beschikbaar voor de mbo opleidingen en voor bedrijfsopleidingen.

Comments are closed.

Loading...