Onderhoud van Sportvelden en Golfbanen in beeld

Tevreden over e-learning Bodem, Bemesting en Teelt
20 juni 2018
Uitbreiding filmtechniek met greenscreen
9 juli 2018

Het filmen voor de e-learning ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ is in volle gang. Mbo-studenten kunnen na de zomer dit speciaal ontwikkelde keuzedeel volgen.

Het keuzedeel ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ wordt ontwikkeld als lesmateriaal voor het mbo, maar ook voor medewerkers van bedrijven. Het is een initiatief van brancheverenigingen VHG, Cumela Nederland, BSNC en NGAGolf samen met de onderwijspartners AOC Oost, Wellant, Aeres MBO Barneveld en Helicon. Er wordt een aantrekkelijke e-learning voor het keuzedeel ontwikkeld door AgriHolland / AHA Leermiddelenbouwers, met veel films, oefenvragen en een toets. Vakspecialist Ernst Bos levert de praktijkkennis.

De vraag naar beginnend beroepsbeoefenaren met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud en beheer aan sportvelden en golfbanen neemt sterk toe. Mbo-studenten die zich in dit vakgebied willen verdiepen, kunnen binnenkort dit speciaal ontwikkelde keuzedeel volgen, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waar zij zitten. Ze leren via E-learning, praktijkdagen bij bedrijven, stages en stageopdrachten en leggen tot slot een branche-examen af.
Mbo-studenten kunnen zich sinds enkele jaren door middel van keuzedelen specialiseren in bepaalde onderwerpen. Voor scholen is het lastig om het onderwerp Onderhoud van Sportvelden en Golfbanen aan te bieden, omdat de aantallen leerlingen te klein zijn om volledige klassen te vormen en omdat zij de specifieke expertise missen. De brancheverenigingen hebben deze expertise wel in huis. Samen met de AOC’s menen ze met deze vernieuwende vorm van onderwijs een goede opleiding te bieden aan studenten met passie voor sport en golf.

Comments are closed.

Loading...