Vernieuwing van VHG Brancheopleiding

Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust werken
22 oktober 2019
Nieuwe film in e-learning ‘Veilig rijden in het land-bouwverkeer’
5 november 2019

AgriHolland/AHA Leermiddelenbouwers gaat de VHG ondersteunen bij het ontwikkelen van een up-to-date vraaggerichte VHG-brancheopleiding. Door te investeren in toekomstgerichte scholing tot het kansberoep vakbekwaam hovenier, wordt beoogd om de employability en duurzame arbeidsinzet van juist in dienst tredende en kort werkende hoveniers te vergroten.

De belangstelling voor de VHG Branche-opleiding in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De vraag naar vakbekwaam hoveniers is onverminderd groot en daar is de hoveniersbranche blij mee. Maar er is nog meer groei nodig plus vernieuwing, want het hoveniersberoep is aan grote veranderingen onderhevig want verduurzaming is een “hot topic” en  “groen” wordt steeds meer ingezet om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG werken steeds nauwer samen om de instroom in de sector te vergroten en mensen goed op te leiden, met kennis die direct toepasbaar is in de hovenierspraktijk.

De VHG Branche-opleiding wordt met ingang van studiejaar 2020-2021 gegeven door een aantal licentiescholen. In het komende jaar worden de wensen van bedrijven, scholen en cursisten geïnventariseerd, worden PR&communicatie-activiteiten gepland, wordt de inhoud van de opleiding(sinfrastructuur) opnieuw gedefinieerd en wordt een digitale leeromgeving ontwikkeld waarmee cursisten meer overzicht hebben over hun leerproces. Ook worden belangrijke thema’s zoals De Levende Tuin verwerkt in het lesmateriaal. Het team AHA-Leermiddelenbouwers van AgriHolland zal de VHG en de scholen hierbij ondersteunen.

De VHG Branche-opleiding wordt mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie voor duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie over de VHG Branche-opleiding

Meer informatie over e-learning:
AgriHolland/AHA Leermiddelenbouwers
aha-leermiddelenbouwers.nl
telnr: 0317 – 467 666

Comments are closed.

Loading...