Webquests Plantsensoren krijgen update dankzij AOC De GroeneWelle

Moodle rapportagesysteem vereenvoudigd
22 november 2017
Gepersonaliseerd leren motiveert meer
1 december 2017

Webquests Plantsensoren krijgen update dankzij AOC De GroeneWelle

De webquests over plantsensoren en het gebruik van licht in de kas krijgen een update. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van AOC De GroeneWelle. Links in de quest zijn verouderd. Deze worden nu vervangen.

De webquests die zijn ontwikkeld voor de glastuinbouwsector stammen voor een groot deel uit het jaar 2009. Een aantal quests zijn later ontwikkeld, namelijk in 2012. Desondanks betekent dat ze zijn achterhaald door de actualiteit. Veel docenten die lesgeven op de AOC’s maken echter nog gebruik van de webquests.

AOC De GroeneWelle onderkent het probleem. De school stelt nu geld beschikbaar voor een linkupdate van de 4 webquests over plantsensoren en de webquest over het gebruik van licht in de kas. Hierdoor zijn deze quests voor het schooljaar 2017 / 2018 weer up-to-date.

Op de langere termijn zullen de webquests worden aangepast aan de huidige technieken.

 

Comments are closed.

Loading...