e-Learning

AHA Leermiddelenbouwers ontwikkelt e-learning. Met e-learning leert de cursist waar en wanneer hij wil en in welk tempo. De cursist kan oefenen zoveel hij wil, in een veilige omgeving zonder dat er iemand op zijn vingers kijkt. Ook de inhoud bepaalt hij zelf, bijvoorbeeld middels een pre-toets. Hij volgt dan alleen die onderwerpen die nog aandacht behoeven.

De flexibiliteit van e-learning bespaart u tijd en geld; u reduceert onder meer trainingstijd, reis- en verblijfkosten. Daarnaast zorgt e-learning voor uniformiteit en consistentie van de aangeboden leerstof. U gaat eenvoudig na of de content volledig en juist is om dit zo nodig aan te (laten) passen.

Wij verrijken onze e-learning graag met multimedia. Zoals video om de cursist met de gevolgen van foutief gedrag te confronteren. Of animaties om ingewikkelde procedures inzichtelijk te maken. Of een interactieve beslisboom om keuzes schematisch weer te geven. We stellen altijd veel vragen, omdat we het belangrijk vinden om de cursist te activeren. Gerichte feedback zet hem vervolgens weer op het juiste spoor.

Wij zijn thuis in de auteurstools Moodle, Lectora en WordPress, maar programmeren ook zelf. We leveren e-learning op in SCORM en/of HTML-bestanden zodat u ze eenvoudig in uw website of leeromgeving kunt plaatsen.