Al sinds 2006 ontwikkelen wij digitale leeroplossingen voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. We duiken in specialistische onderwerpen maar richten ons ook op overkoepelende onderwerpen zoals duurzaamheid, hygiëne en veilig werken.

Voor wie werk(t)en wij?
Een groot aantal organisaties hebben al gebruik gemaakt van onze kennis en kunde. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd.

Opdrachtgevers: VHG Brancheopleiding

Klantvraag: We willen actualisering van het lesprogramma en een complete leeromgeving inclusief alle lesmodules voor de drie leerjaren van de VHG Brancheopleiding.

Oplossing: Een leeromgeving ontwikkeld in Moodle, het hele proces begeleid van opstellen van leerdoelen en een goed lesprogramma. Inhoud verzameld en omgevormd tot aantrekkelijke lesmodules in de leeromgeving.

Resultaat: De cursisten kunnen nu alles in de leeromgeving doen: het bestuderen van lessen, bekijken van instructiefilms, zichzelf trainen met oefentoetsen, de examens afleggen en de cijfers bekijken. Docenten zijn blij met de vermindering van administratieve handelingen en kunnen op de schoolpagina's hun persoonlijke noot geven aan de inhoud.

Opdrachtgevers: Stichting Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra (Cumela, AOC's)

Klantvraag: Voor de mbo-opleidingen Loonwerk en Groene Cultuurtechniek modules ontwikkelen voor studenten in de loonwerksector:
  • Bodem, bemesting en teelt
  • Houding & Communicatie
  • De mestketen
  • Techniek & Onderhoud
  • Vakkundig, Efficiënt & Kostenbewust werken
Oplossing: We hebben nieuw lesmateriaal ontwikkeld. De fijne kneepjes worden uitgelegd door ondernemers uit de praktijk, in korte films. Voor elke module is een toets gemaakt. De modules staan in een eigen leeromgeving, maar scholen kunnen ook SCORM-bestanden krijgen die in de eigen leeromgeving van de scholen kan worden gebruikt.

Resultaat: De modules worden gebruikt in bijna alle opleidingen voor Loonwerk en Groene Cultuurtechniek in Nederland.

Opdrachtgevers: ZuivelNL en een consortium van zuivelbedrijven, opleiders en onderwijsinstellingen.

Klantvraag: Help ons onze kennis te borgen en op eigentijdse wijze aan nieuwe medewerkers te presenteren.

Oplossing: Een leeromgeving in Moodle met ruim 180 cursussen die het grootste deel van de zuivelproductie omvatten. De cursussen zijn ontwikkeld in Lectora en behandelen onderwerpen als melkontvangst, consumptiemelkproducten en eenheidsbewerkingen. Elk onderwerp wordt zowel op mbo niveau 2 als mbo niveau 3,4 aangeboden. Alle aangesloten bedrijven hebben een eigen 'venster' op de leeromgeving die naast de gezamenlijke cursussen, ook eigen cursussen, handleidingen en bedrijfsfilms bevat.

De AHA Leermiddelenbouwers bieden ondersteuning in het gebruik van de leeromgeving, wijzigen waar nodig de inhoud, ontwikkelen toetsen en maken rapportages.

Resultaat: De zuivelacademie telt al meer dan 5.000 gebruikers, een enorme impuls aan de scholing van medewerkers in de Nederlandse zuivelindustrie.

Opdrachtgevers: NCM

Klantvraag: We willen graag een e-learning laten ontwikkelen over de bodem, mest en mestverwaarding. De e-learning moet qua look & feel passen bij de bestaande site www.mestverwaarding.nl

Oplossing: Een e-learning ontwikkeld in Wordpress. De e-learning maakt gebruik van films en actieve elementen als 'accordeons' om de deelnemers actief met het leermateriaal te laten werken.

Resultaat: De e-learning is 1-op-1 ingepast in de bestaande site van mestverwaarding.

Opdrachtgever: NABV

Klantvraag: Wij willen een Elektronische Leeromgeving waarin we onze trainingen kunnen geven. De cursisten moeten via single sign-on kunnen inloggen op onze site en doorgaan naar de leeromgeving.

Oplossing: AHA Leermiddelenbouwers bouwt een leeromgeving en zorgt dat de single sign-on geregeld wordt.

Resultaat: De leeromgeving wordt ingezet en trainers en cursisten zijn enthousiast.

Opdrachtgever: Brancheorganisaties onderhoud sport- en golfterreinen

Klantvraag: Wij willen een keuzedeel voor het AOC onderwijs omvormen tot digitaal lesmateriaal, gekoppeld aan praktijkdagen, BPV-opdrachten en toetsen.

Oplossing: AHA Leermiddelenbouwers bouwt, in samenwerking met 4 AOC's, een e-learning over het keuzedeel Onderhouden sport- en golfterreinen.

Resultaat: De e-learning is een wezenlijk onderdeel van het keuzedeel. Middels de e-learning kunnen ook de praktijkdagen en BPV-opdrachten worden gecoördineerd. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Opdrachtgever: Bollenacademie

Klantvraag: Wij willen een interactieve e-learning over de broeierij, handel en teelt van tulp laten ontwikkelen.

Oplossing: AHA Leermiddelenbouwers vertaalt de geschreven boeken over broei, teelt en handel voor tulp naar interactief lesmateriaal. Het lesmateriaal bestaat uit informatie, films en een kennistoets. AHA Leermiddelenbouwers organiseert het filmen, schrijft de scripts, maakt interviews en monteert het tot aantrekkelijke films. Didactisch goede vragen worden opgesteld, met behulp van een kennismatrix worden toetsen ontwikkeld. Het materiaal wordt geleverd in een Elektronische Leeromgeving waarmee de docent een goed beeld krijgt van de vorderingen.

Resultaat: Het lesmateriaal wordt op verschillende opleidingscentra in Nederland en België ingezet en docenten en studenten zijn enthousiast.

Opdrachtgever: Wageningen Academic Publishers

Klantvraag: Wij willen een korte e-learning laten ontwikkelen, als aanvulling op het boek 'Insects as food and feed: from production to consumption'.

Oplossing: AHA Leermiddelenbouwers bouwt een website met kennistoets in Drupal. De site is voorzien van een aantal 360 graden macrofoto's waarmee de eetbare insecten in close-up te zien zijn. Tevens verzorgen we een deel van de promotie voor de site.

Resultaat: De website is een mooie aanvulling op het boek. De site was binnen een week na publicatie al bekeken in 48 landen wereldwijd.

Opdrachtgever: Schothorst Feed Research

Klantvraag: Wij willen weten of een bestaande cursus kunnen omzetten naar een E-learning. Tevens willen we bekijken of een Elektronische Leeromgeving (ELO) een geschikt hulpmiddel kan zijn om cursussen te gaan geven en beheren.

Oplossing: Het opzetten van een ELO met daarin een bestaande cursus aangepast naar E-learning.

Resultaat: Er is een Elektronische Leeromgeving opgezet. De medewerkers van Schothorst Feed Research kunnen nu ook zelf cursussen plaatsen en aanpassen. Ondersteuning van AHA Leermiddelenbouwers blijft ten alle tijden mogelijk.

Opdrachtgevers: Cumela, FNV, CNV, HZC en Colland

Klantvraag: Het gevaar van mestgassen wordt nogal eens onderschat. Hoe kunnen we onze mensen bewust maken van de schade die deze gassen kunnen veroorzaken?

Oplossing: Een prikkelende e-learning die start met aangrijpende interviews met slachtoffers en nabestaanden. Na deze confrontatie test de cursist hoe overmoedig of onwetendheid hij zelf is en waar winst te behalen valt. Gerichte feedback voorziet de cursist na elke vraag van de juiste informatie. Veiligheidsdeskundigen geven hierbij voorbeelden en praktische tips.

Resultaat: De website is al meer dan 20.000 keer bekeken door loonwerkers, studenten, veehouders, en medewerkers van hulpdiensten. En het blijft niet bij kijken alleen, veel organisaties hebben maatregelen getroffen om het werken met mestgassen veiliger te maken.

Opdrachtgevers: Business unit Open teelten van Wageningen University & Research, Sevia, VegIMPACT, Ghanaveg

Klantvraag: Wij ondersteunen boeren en tuinders in Indonesië, Tanzania en Ghana op het gebied van gewasbescherming, bemesting, rekenvaardigheid en plantopkweek. Hoe kunnen wij de effectiviteit van onze trainingen verhogen?

Oplossing: Een e-learning die boeren en tuinders volgen als voorbereiding op de training en die zij na afloop als naslagwerk kunnen gebruiken. Elke e-learning start met een nulmeting, waarna de cursist enkel de onderdelen uitwerkt die hij nog onvoldoende beheerst. De afsluitende toets kan desgewenst een certificaat genereren. De e-learning bestaat uit video's (op locatie opgenomen), animaties en opdrachten. We ontwikkelden de leermodules in de talen Swahili, Indonesisch en Engels en bieden ze zowel online als stand-alone aan.

Resultaat: De bijeenkomsten worden effectiever benut omdat de cursisten de benodigde kennis al verworven hebben. Zo is er meer tijd voor het inoefenen van praktische vaardigheden op het land.

Opdrachtgevers: Stigas

Klantvraag: Kunnen jullie een e-learning ontwikkelen voor preventiemedewerkers op agrarische bedrijven.

Oplossing: Een e-learning en informatiepagina voor preventiemedewerkers. De e-learning wordt afgesloten met een toets, waarbij preventiemedewerkers een certificaat kunnen halen.

Resultaat: Een gebruiksvriendelijke e-learning met aantrekkelijk leermateriaal waarin preventiemedewerkers zichzelf kunnen bijscholen. De e-learning en toets zijn al door bijna 800 agrarische en groene bedrijven gebruikt.

Opdrachtgever: Austrian Development Agency

Klantvraag: Wij willen middels een samenwerkingsproject een e-learning voor boeren in Nepal laten ontwikkelen. Dit materiaal moet gratis ter beschikking komen voor boeren in heel Nepal.

Oplossing: AHA Leermiddelenbouwers gaat samen met het Nepalese bedrijf MiDas Elearning lesmateriaal ontwikkelen. AHA Leermiddelenbouwers heeft de regie in handen en levert de know-how. Tevens zorgt AHA Leermiddelenbouwers voor het filmen van dierspecifieke zaken. MiDas Elearning vertaalt de informatie naar het Nepalees en distribueert het lesmateriaal op tablets.

Resultaat: Er zijn lesmodules ontwikkelt voor de sectoren rundvee, pluimvee, varkenshouderij en schapen- en geitenhouderij. De onderwerpen zijn huisvesting, diergezondheid, de opfok, de voeding en marketing. Het lesmateriaal bestaat uit informatie, films en vragen. Tevens is er per hoofdstuk een toets. Ook zit er een vragenbank bij het materiaal waarbij boeren vragen kunnen stellen aan een expert. Het materiaal komt middels een Android app beschikbaar op tablets die aan de boeren worden geleverd. Tevens staan op deze tablets lespakketten voor kinderen die ze op de scholen kunnen gebruiken.

Opdrachtgevers: De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)

Klantvraag: Wij verzorgen allerlei soorten opleidingen en cursussen. Kunnen jullie ons helpen met de toetsing daarvan? En welke digitale mogelijkheden zijn er om onze cursisten te monitoren?

Oplossing: Een elektronische leeromgeving in Moodle, waarin we bestaande scholing omvormden in e-learnings en waarbij we toetsvragen ontwikkelden. Cursisten kunnen nu onder meer oefenen met vragen over de wedstrijdreglementen, een examen afleggen, verslagen van hun praktijkprestaties opsturen, hun eigen resultaten bekijken of hun Ruiter- of Menbewijs behalen.

Resultaat: Een rijk gevulde elektronische leeromgeving waar KNHS ook zelf goed mee overweg kan. We hebben hen getraind om zelf toetsvragen toe te voegen en rapportages te bekijken. Door deze flexibiliteit bepaalt KNHS zelf welke werkzaamheden zij zelf uitvoert en welke zij liever uitbesteedt. De elo telt inmiddels al meer dan 2.000 cursisten.
Loading...